Vietnamese

InterConformity Head – Office giám sát tất cả các dịch vụ đánh giá và cấp giấy chứng nhận để đảm bảo việc duy trì các tiêu chuẩn công nhận và cam kết cải tiến các hoạt động của chúng tôi với tất cả các bên quan tâm.

Vui lòng điền và gửi Mẫu phản hồi này và cho chúng tôi biết Quý Doanh nghiệp đánh giá về Tổ chức và nhân viên, các dịch vụ chứng nhận của chúng tôi, hoặc bất cứ vấn đề gì khác mà Quý Doanh nghiệp quan tâm.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các ý kiến và đề xuất của Quý doanh nghiệp !!!